Σύστημα ποιότητος

qualita

Για μια εταιρία όπως η Sime που δραστηριοποιείται σ όλο τον κόσμο είναι αναγκαίο να πιστοποιεί τα προϊόντα και τις εταιρικές της διαδικασίες σε διεθνές επίπεδο. Για όλα τα προϊόντα που σχεδιάζονται και διανέμονται στις διάφορες χώρες του κόσμου, η Sime έχει λάβει όλα τα σήματα έγκρισης και τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και σεβασμού στο περιβάλλον, καθιστώντας την ως πρότυπο αριστείας που εγγυάται στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους της, αξιόπιστα προιόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.