ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

qualita

Πιστοποιείται η ικανότητα της εταιρείας να παράγει προϊόντα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους ειδικούς κανονισμούς (σήμα CE, TUV, PAD, και άλλες ειδικές πιστοποιήσεις συγκεκριμένων κρατών).
Από το 2001 η εταιρεία
Sime έχει επενδύσει και δημιουργήσει στο δημιουργία πιστοποιημένου εργαστηρίου με σκοπό την απόκτηση, μέσω εξωτερικού ελεγκτή, των πιστοποιήσεων απ’ ευθείας στην έδρα της εταιρείας.