ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

qualita

Οι πιστοποιήσεις του Συστήματος είναι μια σειρά εθελοντικών κανονισμών που αναφέρονται στο εταιρικό σύστημα και αποσκοπούν στο να παράσχουν σε πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους, συγκεκριμένες εγγυήσεις που αφορούν τη τήρηση συγκεκριμένων προτύπων διαδικασίας, λειτουργώντας βάσει των πλέον αποτελεσματικών αρχών οργάνωσης, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η εταιρεία Sime σε καθημερινή βάση είναι αφοσιωμένη στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του συστήματος κανονισμών και εταιρικής οργάνωσης που εξασφαλίζουν τη συνεχή εξέλιξη  της ποιότητας των διαδικασιών και των προϊόντων.

Εδώ και καιρό, η εταιρεία Sime έχει υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα, με την ονομασία «Πρόγραμμα Ποιότητας Sime», το οποίο προβλέπει ως πρώτη, ήδη ολοκληρωμένη φάση, την απόκτηση τριών πιστοποιήσεων αναφοράς (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001) και ως δεύτερη τον καθορισμό νέων στόχων εταιρικής εξέλιξης, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών, οι οποίοι εστιάζουν στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια του προσωπικού της.