ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΙΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

BRAVA SLIM HE 25-30/55 ERP

Αποτέλεσμα εικόνας για BRAVA SLIM HE 25-30/55 ERP

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Ευρύ πεδίο ρύθμισης

 • Ανοξείδωτος σπειροειδής εναλλάκτης

 • Ενσωματωμένο ανοξείδωτο μπόιλερ 55 l

 • Αυτορύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου

 • 2 εκδόσεις των 24kW και των 30Kw

 • Παρέχεται με κυκλοφορητή inverter και αισθητήρες θέρμανσης στην προσαγωγή και επιστροφή για τη διαχείριση της θέρμανσης με σταθερή ΔT

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Δυνατότητα σύνδεσης δύο θερμοστάτων χώρου

 • Προαιρετικό σύστημα διαχείρισης ζωνών ανάμειξης

Murelle HE 25-30/55 ERP

MURELLE ERP

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Σπειροειδής εναλλάκτης από χάλυβα inox

 • Ενσωματωμένο μπόιλερ 55 λίτρων από χάλυβα inox

 • 2 μοντέλα των 23,9 και 28,9 kW

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας

 • Ρυθμισμένος για συνδυασμό με ηλιακό σύστημα

 • Μέσω προαιρετικού σετ γίνεται η διαχείριση μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας