ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΙΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

EDEA HM 25-35/55

EDEA HM 25-3555

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Εύρος διαμόρφωσης 1:10
 • Σπειροειδής εναλλάκτης από χάλυβα inox

 • Ενσωματωμένο μπόιλερ 55 λίτρων από χάλυβα inox

 • 2 μοντέλα των 25 και 34,8 kW

 • Πνευματικό σύστημα καύσης
 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Μέσω προαιρετικού σετ γίνεται η διαχείριση μικτής ζώνης

 

Murelle HE 25-30/55 ERP

MURELLE ERP

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Σπειροειδής εναλλάκτης από χάλυβα inox

 • Ενσωματωμένο μπόιλερ 55 λίτρων από χάλυβα inox

 • 2 μοντέλα των 23,9 και 28,9 kW

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας

 • Ρυθμισμένος για συνδυασμό με ηλιακό σύστημα

 • Μέσω προαιρετικού σετ γίνεται η διαχείριση μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας