ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Brava SLIM HE T ERP

BRAVA SLIM ERP

• Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη αέρα αερίου
• Με ανοξείδωτο σπειροειδή εναλλάκτη
• Εκδόσεις 25,7 Kw για θέρμανση και ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης
• Μεγάλο εύρος λειτουργίας
• Ορειχάλκινο υδραυλικό σύστημα με συνδέσεις βάσει DIN
• Υψηλός βαθμός απόδοσης (cee 92/42) ****
• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και 5 ελαστικά πλήκτρα
• Αυτορρύθμιση βάση των παραμέτρων της εγκατάστασης
• Συνεχής έλεγχος και ρύθμιση της καύσης μέσω ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPX5D
• Δυνατότητα σύνδεσης δύο θερμοστατών χώρου
• Δυνατότητα σύνδεσης με κλιματικό ρυθμιστή SIME HOME και HOME PLUS
• Εγκαθίστανται σε εξωτερικό τοίχο που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες ή εντοιχίζεται μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων ή σετ
• Ενσωματωμένη αντιστάθμιση (εξωτερικός αισθητήρα κατόπιν ζήτησης )
• Ιδιαίτερα περιορισμένες διαστάσεις
• Κάλυμμα τριών τεμαχίων
• Διαχείριση ΖΝΧ μέσω δύο αισθητήρων και μετρητή ροής
• Ηλεκτρονική μετάδοση και προβολή πίεσης νερού θέρμανσης μέσω μεταδότη πίεσης
• Λειτουργία προθέρμανσης του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης
• Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σετ θερμοστατικής βαλβίδας Το σετ ανιχνεύει τη θερμοκρασία νερού που προέρχεται από το ηλιακό κύκλωμα και αφού γίνει ανάμειξη, μέσω θερμοστατικής βαλβίδας, το κατευθύνει διαμέσου του λέβητα στην εγκατάσταση σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού από το ηλιακό κύκλωμα είναι μικρότερη της επιθυμητής, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία.
• Δυνατότητα σύνδεσης με σετ διαχείρισης ζώνης ανάμειξης
• Δυνατότητα σύνδεσης με σετ διαχείρισης τεσσάρων ζωνών Το σετ αποτελείται από μια ηλεκτρονική πλακέτα και ένα τηλεχειριστήριο Sime Home Plus για τη διαχείριση τεσσάρων ζωνών.
• Δυνατότητα σύνδεσης με σετ ηλεκτρονικής πλακέτας επέκτασης, εφοδιασμένη με δύο ρελέ

 

 

Murelle HE T ERP

• Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη αέρα αερίου
• Σπειροειδής εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ευρύ πεδίο ρύθμισης
• Κλειστού θαλάμου καύσης με εξαναγκασμένης εκκένωσης καυσαερίων
• 4 μοντέλα από 11,7 έως 34,1 kW για θέρμανση και ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης
• Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (εξωτερικός αισθητήρα κατόπιν ζήτησης )
• Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας
• Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακό σύστημα
• Δυνατότητα διαχείρισης ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ

Murelle HM T ERP

• Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμειξης
• Πεδίο ρύθμισης 1:10
• Κλειστού θαλάμου με εξαναγκασμένη εκκένωση καυσαερίων
• Σπειροειδής εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι
• 2 Μοντέλα για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από 23,9 έως 34,1 kW για θέρμανση και ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης
• Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής και αισθητήρες προσαγωγής και επιστροφής για τη διαχείριση θέρμανσης με ΔΤ σταθερή
• Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (προσφέρεται εξωτερικός αισθητήρας)
• Πλακοειδής εναλλάκτης νερού χρήσης υψηλής απόδοσης
• Επίπεδο θορύβου μικρότερο του 51 dB(A)
• Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικών θερμοκρασιών
• Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακό σύστημα
• Δυνατότητα διαχείρισης ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας, μέσω προαιρετικού σετ
• Δυνατότητα διαχείρισης σε σειρά μέχρι 8 λεβήτων με την προσθήκη της πλακέτας RS-485