ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

KOMBI SOLAR HE ErP

Kombi Solar HE ERP

 • Λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων με ηλιακό μπόιλερ διπλής σερπαντίνας

 • Ευρύ πεδίο ρύθμισης

 • Κλειστού θαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Σπειροειδής εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι

 • Ενσωματωμένη αποθήκευση από ηλιακό, από χάλυβα 200 λίτρων με στιγμιαία παραγωγή Ζ.Ν.Χ

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση με εξωτερικό αισθητήρα

 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας

 • Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακή εγκατάσταση

 • Ενσωμάτωση ηλιακού συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης

 • Δυνατότητα διαχείρισης δύο ζωνών υψηλής θερμοκρασίας ή μίας ζώνης υψηλής και μίας χαμηλής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ, ενσωματωμένου στο λέβητα 

ATLANTIS HM ERP

Mistral HE ERP

 • Λέβητας συμπύκνωσης με προανάμειξη με μπόιλερ και μόνο για θέρμανση

 • Πεδίο ρύθμισης 1:10

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Θερμική ισχύς 28,8 kW

 • AtlantisHM 30 T: μοντέλο μόνο για θέρμανση, με ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ

 • AtlantisHM 30 TSP: μοντέλο μόνο για θέρμανση με πλακοειδή εναλλάκτη για την απομόνωση του κυκλώματος του λέβητα από την εγκατάσταση

 • AtlantisHM 30/50-30/110: μοντέλα που συνδυάζονται με μπόιλερ από χάλυβα inox των 50 και 110 λίτρων

 • Κυκλοφορητής inverter με αισθητήρες προσαγωγής και επιστροφής για τη διαχείριση της θέρμανσης με ΔT σταθερή

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (προσφέρεται αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας)

 • Διαχείριση τριών κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικών θερμοκρασιών

 • Τα μοντέλα 30 T και 30/110 έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης μέχρι τρεις ζώνες, εκ των οποίων οι δύο προανάμειξης, μέσω προαιρετικών σετ, ενσωματωμένων στο λέβητα

 • Τα μοντέλα 30/110 μπορούν να φιλοξενήσουν ένα προαιρετικό σετ επανακυκλοφορίας πλήρες με ωριαίο χρονοδιακόπτη

 • Ηχητικές εκπομπές κατώτερες των 51 dB(A)

 • Δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα ModBus μέσω προαιρετικής πλακέτας RS-485

 

MISTRAL HE ERP

Mistral HE ERP

 • Λέβητας φυσικού αερίου συμπυκνωμάτων με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης ροής

 • Ισχύς 31,7 Kw

 • MistralHE 32: έκδοση μόνο θέρμανσης

 • MistralHE 32/50: μοντέλο που συνδυάζει ανοξείδωτο boiler 110 l

 • MistralHE 32/110: μοντέλο που συνδυάζει ανοξείδωτο boiler 110 l

 • Κυκλοφορητής inverter και αισθητήρες προσαγωγής και επιστροφής για τη διαχείριση της λειτουργίας θέρμανσης σε σταθερή ΔΤ

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (προσφέρεται με αισθητήρα εξωτερικής)

 • Διαχείριση μέχρι και τρείς ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες

 • Στα μοντέλα 32,32/110 μπορεί να γίνει διαχείριση μέχρι τριών ζωνών, μέσω προαιρετικού σετ ενσωματωμένου στο λέβητα, εκ των οποίων δύο ανάμειξης

 • Στο μοντέλο 32/110 υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού σετ επανακυκλοφορίας με ωριαίο χρονοδιακόπτη

 • Δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα ModBus μέσω προαιρετικής πλακέτας RS-485