ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ALU HE

Αποτέλεσμα εικόνας για alu he erp

 • Λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων από αλουμίνιο χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή

 • 6 μοντέλα μόνο για θέρμανση των 77,8 έως 275,4 kW

 • Πεδίο ρύθμισης 1:5

 • Μικρών διαστάσεων

 • Μειωμένες απώλειες φορτίου

 • Μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 6 bar

Διαβάστε περισσότερα: ALU HE

ALU HE PLUS

Αποτέλεσμα εικόνας για ALU PLUS HE

 • Λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων από αλουμίνιο χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή

 • 3 μοντέλα μόνο για θέρμανση, από 353,0 έως 945,8 kW

 • Πεδίο ρύθμισης 1:5

 • Περιορισμένες διαστάσεις

 • Μειωμένες απώλειες φορτίου

 • Μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 6 bar

 • Διαχείριση έως 8 λέβητες σε συστοιχία με την προσθήκη ηλεκτρονικής πλακέτας RS-485

 • Διαχείριση έως τριών κυκλωμάτων θέρμανσης, διαφορετικής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ, μιας ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και δύο ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας