ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ALU HE PLUS

Αποτέλεσμα εικόνας για ALU PLUS HE

  • Λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων από αλουμίνιο χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή

  • 3 μοντέλα μόνο για θέρμανση, από 353,0 έως 945,8 kW

  • Πεδίο ρύθμισης 1:5

  • Περιορισμένες διαστάσεις

  • Μειωμένες απώλειες φορτίου

  • Μπορούν να τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 6 bar

  • Διαχείριση έως 8 λέβητες σε συστοιχία με την προσθήκη ηλεκτρονικής πλακέτας RS-485

  • Διαχείριση έως τριών κυκλωμάτων θέρμανσης, διαφορετικής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ, μιας ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και δύο ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας