ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ESTELLE HE B INOX ERP

Estelle HE B Inox250x250

  • Λέβητας πετρελαίου συμπυκνωμάτων συνδυασμού με μπόιλερ αποθήκευσης από χάλυβα inox των 110 λίτρων

  • Επιπρόσθετος εναλλάκτης συμπυκνωμάτων inox

  • Θάλαμος καύσης βάσει κανονισμού DIN

  • Θύρα λέβητα ανοιγόμενη

  • Υδραυλικό κύκλωμα, μαζί με κυκλοφορητή μπόιλερ και δυνατότητα σύνδεσης με κυκλοφορητή εγκατάστασης