ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

SOLO-DUETTO HE EV

 • duetto500x500Ατομική μονάδα πετρελαίου μόνο για θέρμανση (μοντ. Solo ΗΕ EV) και με συνδυασμό παραγωγής ΖΝΧ (μοντ. Duetto HE EV)
 • 2 μοντέλα ισχύος 25,1 και 33 kW
 • Δυνατότητα λειτουργίας με κλειστό θάλαμο καύσης
 • Εναλλάκτης συμπυκνωμάτων Inox
 • Όλα τα μοντέλα Duetto HE EV διαθέτουν διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος
 • Όλες οι εκδόσεις (Sοlo &Duetto) διαθέτουν δοχείο διαστολής

 

AQUA HE ERP

 aqua250x250

 • Μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου σε συνδυασμό με μπόιλερ αποθήκευσης

 • Καυστήρας προρυθμισμένος με ηχομονωμένο κάλυμμα

 • Επιπρόσθετος εναλλάκτης συμπυκνωμάτων inox
 • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα με επίστρωση σμάλτου, των 120 λίτρων

 • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα inox των 110 λίτρων

 • Μοντέλα με καυστήρα κλειστού φλογοθαλάμου, των 25,5 και 33kW

 • Εξοπλισμένο με διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος