ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ

AQUA ERP

 aqua250x250

  • Θερμικό σύστημα πετρελαίου σε συνδυασμό με μπόιλερ αποθήκευσης

  • Καυστήρας προρυθμισμένος με ηχομονωμένο κάλυμμα

  • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα με επίστρωση σμάλτου, των 120 λίτρων

  • Μοντέλα με ενσωματωμένο μπόιλερ από χάλυβα inox των 110 λίτρων

  • Μοντέλα με καυστήρα κλειστού φλογοθαλάμου, των 25 και 32,4 kW με απόδοση "3 αστέρων

 

SOLO-DUETTO ERP LN-LOW NOX

Αποτέλεσμα εικόνας για SOLO DUETTO ERP

  • Ατομική μονάδα πετρελαίου μόνο για θέρμανση (μοντ. Solo ErP) και με συνδυασμό παραγωγής ΖΝΧ (μοντ. Duetto ErP) εναρμονισμένος με την νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χαμηλά οξείδια του αζώτου (Νοx)

  • Καυστήρας χαμηλών NOX προρυθμισμένος και ηχομονωτικό κάλυμμα

  • Το μοντ. Duetto ErP είναι εξοπλισμένο με διπλό κυκλοφορητή που εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος

  • Μοντέλα με καυστήρα κλειστού φλογοθαλάμου των 25 και 32,4 kW με απόδοση "3 αστέρων"