ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

JOLLY PAINT 60

Jolly paint 60-250x250• Θερμαντικά σώματα από βαμμένο χυτοσίδηρο υψηλής απόδοσης
• Κατασκευάζονται από στοιχεία που προκύπτουν από την τήξη και συναρμολογούνται με μαστούς διπλού σπειρώματος
• Υπόκεινται σε έλεγχο με πεπιεσμένο αέρα σε κάθε μεμονωμένο στοιχείο και εν συνεχεία σε έλεγχο με νερό (10,5 bar) σε σώματα των 10 στοιχείων
• Επεξεργασία με λευκό αντισκουριακό
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C
• Συνδέσεις της 1"
• Βαφή με λευκό χρώμα RAL 9010

JOLLY 60

Jolly 60-250x250• Θερμαντικά σώματα από βαμμένο χυτοσίδηρο υψηλής απόδοσης
• Κατασκευάζονται από στοιχεία που προκύπτουν από την τήξη και συναρμολογούνται με μαστούς διπλού σπειρώματος
• Υπόκεινται σε έλεγχο με πεπιεσμένο αέρα σε κάθε μεμονωμένο στοιχείο και εν συνεχεία σε έλεγχο με νερό (10,5 bar) σε σώματα των 10 στοιχείων
• Επεξεργασία με λευκό αντισκουριακό
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C
• Συνδέσεις της 1"
• Βαφή με λευκό χρώμα RAL 9010