ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

MULTIZONA

multizona-250x250• Οι πίνακες Πολλαπλών ζωνών είναι διατάξεις διανομής περιορισμένων διαστάσεων για θερμικές εγκαταστάσεις ζωνών. Έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί για την πλήρη διαχείρισή τους από το ηλεκτρονικό του λέβητα
• Διατίθενται τρία μοντέλα:
• MULTIZONA 1D 1M
• Συνδυάζεται με λέβητες Murelle EV και Murelle HM, για τον έλεγχο ζωνών ανάμειξης καθώς και μιας άμεσης ζώνης.
• MULTIZONA 1D 2M
• Συνδυάζεται με λέβητες Murelle HM, για τον έλεγχο δύο άμεσων ζωνών και μιας ζώνης ανάμειξης.
• MULTIZONA 2D 1M
• Συνδυάζεται με λέβητες Murelle HM, για τον έλεγχο 1 άμεσης ζώνης και δύο ζωνών ανάμειξης. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν υδραυλικό διαχωριστή και φίλτρο στην επιστροφή από τις ζώνες ανάμειξης