ΜΠΟΙΛΕΡ

KIT HYBRID

  • KIT HYBRID
  • Διάταξη για το συνδυασμό ενός λέβητα και μιας αντλίας θερμότητας άλλης μάρκας
  • Διαχείριση δύο πηγών θέρμανσης μέσω του ηλεκτρονικού του λέβητα (με το λογισμικό “AND” για το μοντέλο Brava Slim HE στιγμιαίας παραγωγής Ζ.Ν.Χ) και έλεγχο ON-OFF της αντλίας θερμότητας μέσω επαφής
  • Μπόιλερ 30 λίτρων με λειτουργία υδραυλικού διαχωριστή, αναμείκτη και διάταξη βελτιστοποίησης του COP της αντλίας θερμότητας
  • Κυκλοφορητής επανεκκίνησης της εγκατάστασης, υψηλής απόδοσης
  • Buffer, κυκλοφορητής εγκατάστασης και μονωμένες σωληνώσεις για τη λειτουργία θέρμανσης - ψύξης
  • Επιδαπέδια ή επίτοιχη εγκατάσταση
  • Συμβατότητα με το Brava Slim HE στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και με το Murelle HM