ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Murelle EV 25-30/55

MURELLE ERP• Επίτοιχος λέβητας για θέρμανση και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης
• Κλειστού φλογοθαλάμου με εξαναγκασμένης εκκένωσης καυσαερίων
• Ενσωματωμένο ανοξείδωτο μπόιλερ των 55 λίτρων
• 2 μοντέλα των 25,1 και 29,8 kW
• Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (εξωτερικός αισθητήρα κατόπιν ζήτησης )
• Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας
• Δυνατότητα σύνδεσης με σετ διαχείρισης ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας

VERA HE


 •  Επίτοιχος λέβητας συµπυκνωµάτων µε προανάµειξη
 •  Ευρύ πεδίο ρύθµισης 1:6
 •  Kεντρικός εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι µε µεγάλα περάσµατα
 •  Κυκλοφορητής µε υψηλό µανοµετρικό ιδανικός για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρµανσης χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου κυκλοφορητή
 •  Περιορισµένων διαστάσεων
 •  Κάλυµµα τριών τεµαχίων
 •  ∆ιαχείριση ΖΝΧ µε κατάλληλο αισθητήρα
 •  Έλεγχος καύσης µε ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου
 •  2 µοντέλα στιγµιαίας παραγωγής ΖΝΧ των 24,0 και 28,0 kW
 •  Ενσωµατωµένη κλιµατική καµπύλη

Format DGT 25-30/55

formatDGT25-30• Επίτοιχος λέβητας για θέρμανση και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης
• Ενσωματωμένο επισμαλτωμένο μπόιλερ από χάλυβα, των 55 λίτρων
• 2 μοντέλα κλειστού φλογοθαλάμου από 25,1 έως 29,8 kW
• Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (εξωτερικός αισθητήρα κατόπιν ζήτησης )

Murelle HE ERP

MURELLE ERP

 • Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμειξη

 • Ευρύ πεδίο ρύθμισης

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης εκκένωσης

 • Εναλλάκτης με σπείρες από χάλυβα inox

 • 4 μοντέλα μόνο για θέρμανση από 11,7 έως 34,1 kW με ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ (μοντέλο T)

 • 4 μοντέλα στιγμιαίας παραγωγής ΖΝΧ, από 23,9 έως 34,1 kW

 • Ενσωματωμένη κλιματική καμπύλη

 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικών θερμοκρασιών

 • Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακό θερμικό σύστημα μέσω προαιρετικού σετ, μπορεί να γίνει διαχείριση ηλιακού συστήματος εξαναγκασμένης εκκένωσης και ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας

 

Murelle EV BFT

murele Επίτοιχος λέβητας για θέρμανση
• 2 μοντέλα κλειστού θαλάμου καύσης 19,8 και 23,7 kW για θέρμανση και ενσωματωμένη βαλβίδα εκτροπής για συνδυασμό με εξωτερικό μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης
• Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (εξωτερικός αισθητήρα κατόπιν ζήτησης )
• Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες
• Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακό σύστημα
• Δυνατότητα διαχείρισης ηλιακού συστήματος εξαναγκασμένης κυκλοφορίας και ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας, μέσω προαιρετικού σετ

Open Solar HE ERP

 • opensolarΕπίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη αέρα αερίου  
 • Με ανοξείδωτο σπειροειδή εναλλάκτη 
 • Μεγάλο εύρος λειτουργίας  
 • Ενσωματωμένο ηλιακό μπόιλερ από ανοξείδωτο ατσάλι των 150 λίτρων
 • 2 μοντέλα των 23,9 και 28,9 kW
 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση (προσφέρεται με εξωτερικό αισθητήρα)
 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας
 • Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακή εγκατάσταση
 • Διαχείριση δύο ζωνών υψηλής θερμοκρασίας και μιας χαμηλής θερμοκρασίας μέσω προαιρετικού σετ
 • Πλαίσιο από γαλβανισμένο ατσάλι που μπορεί και να βαφτεί και το οποίο διατίθεται στην έκδοση εντοιχισμού ή ημι-εντοιχισμού
 • Αντιπαγωτική προστασία μέχρι τους -15 °C

EDEA HM

Screenshot 60

Επίτοιχος λέβητας συµπυκνωµάτων µε προανάµειξη

 • Aνοξείδωτος κεντρικός εναλλάκτης με μεγάλα περάσματα
 • Εύρος ρύθμισης 1:10
 • Μεγάλο εύρος διατομών απαγωγής καυσαερίων.Διάμετροι εύκαμπτων ή άκαμπτων καμινάδων 50, 60 ή 80 mm

 • Κυκλοφορητής με υψηλό μανομετρικό & αισθητήρα επιστροφής και προσαγωγής για διαχείριση σταθερής θερμοκρασιακής διαφοράς
 • Μικρών διαστάσεων
 • Ορειχάλκινο υδραυλικό μέρος
 • Mηχανική βαλβίδα αερίου 
 • Γρήγορη & ελεγχόμενη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Οθόνη LCD
 • Eύρος θερμοκρασίας θέρμανσης από  20 ° C έως 80 ° C
 • Δυνατότητα σύνδεσης με έξυπνο θερμοστάτη (σύνδεση Opentherm) καθώς και με σύστυημα λειτουργίας Wifi
 • 2 εκδόσεις μόνο θέρμανση από 25,0 έως 34,8 kW
 • 4 εκδόσεις με συνδυασμένη παραγωγή ζεστού νερού από 25,0 έως 40,0 kW
 • Λειτουργία προθέρμανσης ΖΝΧ
 • Αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήρα (προαιρετικά)
 • Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακό, μέσω προαιρετικού αισθητήρα. 
 • Δυνατότητα προαιρετικής διαχείρισης ζωνών,μέσω επιπρόσθετης πλακέτας.

EDEA HM 25-35/55

EDEA HM 25-3555

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Εύρος διαμόρφωσης 1:10
 • Σπειροειδής εναλλάκτης από χάλυβα inox

 • Ενσωματωμένο μπόιλερ 55 λίτρων από χάλυβα inox

 • 2 μοντέλα των 25 και 34,8 kW

 • Πνευματικό σύστημα καύσης
 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Μέσω προαιρετικού σετ γίνεται η διαχείριση μικτής ζώνης

 

MIA HE

Επίτοιχος λέβητας συµπυκνωµάτων µε προανάµειξη

 • Aνοξείδωτος κεντρικός εναλλάκτης με μεγάλα περάσματα
 • Κυκλοφορητής με υψηλό μανομετρικό
 • Μικρών διαστάσεων
 • Ορειχάλκινο υδραυλικό μέρος
 • Έλεγχος καύσης µε ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου 
 • Γρήγορη & ελεγχόμενη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Οθόνη LCD
 • Eύρος θερμοκρασίας θέρμανσης από  20 ° C έως 80 ° C
 • Δυνατότητα σύνδεσης με έξυπνο θερμοστάτη (σύνδεση Opentherm=
 • 2 εκδόσεις με συνδυασμένη παραγωγή ζεστού νερού από 24,0 και 30,0 kW
 • Αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήρα (προαιρετικά)

Murelle HE 25-30/55 ERP

MURELLE ERP

 • Επίτοιχος λέβητας προανάμειξης συμπυκνωμάτων

 • Κλειστού φλογοθαλάμου εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

 • Σπειροειδής εναλλάκτης από χάλυβα inox

 • Ενσωματωμένο μπόιλερ 55 λίτρων από χάλυβα inox

 • 2 μοντέλα των 23,9 και 28,9 kW

 • Ενσωματωμένη κλιματική ρύθμιση

 • Διαχείριση δύο κυκλωμάτων θέρμανσης διαφορετικής θερμοκρασίας

 • Ρυθμισμένος για συνδυασμό με ηλιακό σύστημα

 • Μέσω προαιρετικού σετ γίνεται η διαχείριση μιας ζώνης χαμηλής θερμοκρασίας